Informace

DISTANČNÍ  VÝUKA

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsme již předškoláci, týká se nás i distanční výuka.

V pátek 26.2.2021 jsem Vám rozdala složky s pracovními listy, které prosím zpracujte a přineste je podepsané, až bude MŠ opět otevřená.

 

Pro šikovné děti, které budou chtít procvičovat víc nebo pracovní listy nedostali

z důvodů nepřítomnosti v MŠ,

tak máme připravené odkazy:

Doporučujeme k procvičování:

 

 

https://www.uceni-v-pohode.cz-casove-rozlisovani-/

https//www.uceni-v-pohode.cz/sluchove-rozlisovani/

https://  www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-koncentrace-pozornosti/

https://www.uceni-v-pohode.cz/procvicovani-grafomotoriky/

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-prostoroveho-vnimani/

https://www.uceni-v-pohode.cz/zrakove-rozlisovani/

https://www.uceni-v-pohode.cz/sluchove-rozlisovani/

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-mysleni-a-reci/

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-matematickych-dovednosti/

 

Můžete prac.listy i vytisknout a přinést při otevření MŠ do třídy.

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními,

která nabízíme: 

  •    věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte

  •    podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)

  •    zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)

  •    dbejte na pravidelný režim

  •    podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…)

  •    zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)

  •    s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky, veďte je i k samostatnému vyprávění

  •    společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry

  •    využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)

  •    povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité.

Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu…


 

V rámci distanční výuky, prosím splňte i úkol v rámci tvořivosti dětí.

Blíží se velikonoční svátky a na nově postaveném náměstí bude pro naši MŠ připravený strom, který nazdobíme velikonočními ozdobami. Proto by každé dítě mělo vyrobit alespoň

1 velikonoční ozdobu,

kterou tam společně ( pokud nám to situace dovolí ) na strom zavěsíme.

Při  činnosti s dětmi se  můžete všichni společně vyfotit a své fotografie poslat na adresu: radka.skolka1@seznam.cz 

Všechny fotky dáme na webové stránky naší třídy a můžete si je pak s dětmi prohlédnout.

 

Přejeme Vám hodně zdaru při plnění úkolů, hodně zdraví

a těšíme se snad na brzkou shledanou.

 

Vaše p. uč. Dáša a Radka

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky