Informace

Vážení rodiče dětí,

které nemohou momentálně navštěvovat školku,

     můžete využít níže uvedené aktivity

můžete využít tyto odkazy:

DOMÁCÍ  ŠKOLKA

https://www.uceni-v-pohode.cz-casove-rozlisovani-/

https//www.uceni-v-pohode.cz/sluchove-rozlisovani/

https://  www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-koncentrace-pozornosti/

https://www.uceni-v-pohode.cz/procvicovani-grafomotoriky/

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-prostoroveho-vnimani/

https://www.uceni-v-pohode.cz/zrakove-rozlisovani/

https://www.uceni-v-pohode.cz/sluchove-rozlisovani/

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-mysleni-a-reci/

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-matematickych-dovednosti/

 Prac.listy  vytiskněte a přineste  do třídy.

V rámci domácí školky jsme pro Vás připravily s p.uč. Radkou

jeden velký úkol.

Určitě Vám rodiče potvrdí, že měsíc duben je měsícem bezpečnosti a hlavně, že v dubnu

oslavíme svátek – DEN  ZEMĚ.

Podívejte se doma, poraďte se s rodiči, prarodiči, sourozenci jaký máte – najdete – doma odpadový materiál

( krabičky od sýrů, zubních past, krému, krabice či láhve od pracích prášků, odřezky dřeva, kulatin, pet láhví a jejich víček, krabic od džusů ……….).

A my Vás prosíme, aby jste společně se sourozenci, rodiči či prarodiči vyrobili z různých odpadových materiálů vyrobili něco zajímavého na téma

DOPRAVA.

Mohou to být různé dopravní prostředky, dopravní značky, semafory, závory, přejezdy, ale i to co můžeme vidět cestou – stromy, květiny, lesy….

Vaší fantazii a hlavně Vaši velké tvořivosti se meze nekladou.

Vaše, určitě krásné výrobky přineste do 22.4. do třídy a společně si uděláme

velkou výstavu opět na chodbě u šaten.

Moc se těšíme na Vaše nápady a Vaší šikovnost.

Moc se již na Vás těšíme.

Vaše p.učitelky Dáša a Radka

Milé děti,

děkujeme Michalce Plačkové

která společně s rodiči vyrobila ozdoby na vrbici zlatici naši MŠ.

Najděte si chvilku na procházku na náměstí Ostrava -Jih,

a pošlete nám úsměv – foto u naši vrby MŠ Adamusova a zašlete na e mail

radka.skolka1@seznam.cz 

Děkuje p.uč. Dáša a Radka

Milé děti určitě k Vašim oblíbeným činnostem patří i čtení, prohlížení krásných dětských knih.

Rády bychom s p.učitelkou Radkou věděly, které knihy čtete, jaké příběhy Vás zajímají.

Poproste někoho z rodičů, aby Vás se svou oblíbenou knihou vyfotil

a  namalujte, nakreslete pěkný obrázek ze své oblíbené knihy na výkres A4 nebo A3.

Obrázky  přineste do školky do 23.4.

Z vašich výtvarných prací si uděláme pěknou výstavu .

Dětská galerie na téma „Moje oblíbená kniha, ilustrace“.

Fotografie můžete opět zasílat na mail:

radka.skolka1@seznam.cz 

Vaše p.učitelky Dáša a Radka

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními,

která nabízíme: 

  •    věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte

  •    podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)

  •    zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)

  •    dbejte na pravidelný režim

  •    podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…)

  •    zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)

  •    s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky, veďte je i k samostatnému vyprávění

  •    společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry

  •    využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)

  •    povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité.

Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu…

 

 

 

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky