Informace pro rodiče

Vážení rodiče a děti, Vítáme Vás v novém školním roce 2020/21 ve třídě Dráček

PROVOZ třídy DRÁČEK  je od 7.00h do 16.00hod.

-děti lze přivést do MŠ do 8.20h  – vyzvedávání po obědě 12.15-12.45h  – pro odpolední vyzvedávání je MŠ otevřena 14.30h

-děti, které půjdou domů po obědě, zapište do sešitu v šatně na okně

scházecí – rozcházecí třída JABLÍČKO od 6h do 16.30hod je ve vedlejší budově

 

Děti při nástupu do školky potřebují :

1. pohodlné oblečení do třídy

2. přezůvky do třídy, ne nazováky,-crocsy

3. pyžamo – našité poutka na pověšení

4. náhradní oblečení, včetně spodního prádla

5. oblečení na pobyt venku, přizpůsobené změnám počasí, které se může umazat ¨(případně i obutí)

6. hrníček – vhodný do myčky na nádobí

7. pro holčičky hřebínek

8. kopii průkazky zdravotní pojišťovny , papírové kapesníky – vhčené ubrousky

Všechno oblečení i obuv označte příjmením dítěte.

Oblečení určené k použití na školní zahradu prosím ukládejte nahoru na skříňku, pytík s náhradním oblečením na věšák ve skříňce. 

Boty prosím, zouvejte na koberci v zádveří a ukládejte je pod lavičku na místo označené značkou dítěte.

Žádáme rodiče, aby se seznámily se Školním řádem a Stravovacím řádem, který najdete na našich stránkách MŠ nebo na nástěnce šatny.

děkujeme učitelky Marta a Karin

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí. 

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou.Na pobyt v mateřské škole běžte společně s dětmi nakoupit papučky, oblečení, mluvte spolu o tom, že si najdou nové kamarády s kterými si budou hrát, atp.

2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje mít pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.

3. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám Tě ve školce i odpoledne“.

4. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.

5. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte –, dítě může být v MŠ zpočátku jen krátký časový úsek.

6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka Vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.

7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí, prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.

8. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny, nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

9. Zavzpomínejte, a povídejte si s dětmi, o hezkých chvílích z Vaši školky.

10. Zamyslete se, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy u rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Je dobré se v rodině dohodnout, kdo bude dítě do MŠ vodit, lépe ten, kdo s tím má menší problém.

 

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky