Spolupráce se ZUŠ

Vážení rodiče,

opět máte možnost přihlásit své dítě do ZUŠ L. Janáčka, která spolupracuje s naší MŠ.

Učitelka ze ZUŠ vyzvedává děti u nás ve školce a odvádí do pobočky ZUŠ v ZŠ u Haldy, kde  si po skončení výuky své děti vyzvednete…

Bližší informace najdete na nástěnkách tříd v MŠ nebo u paní učitelek.

 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka nabízí dětem předškolního věku zajímavou možnost rozvoje v rámci kolektivního předmětu „Přípravná hudební výchova (PHV)“

Děti se v něm hravou formou začínají seznamovat se základy hudby pomoci zpěvu, pohybových aktivit a hry na jednoduché nástroje.

Výuka probíhá na pobočce ZUŠ –  ZŠ U Haldy. Děti jsou z naší MŠ odvedeny pedagogickým pracovníkem na místo, kde probíhá výuka a po skončení výuky se je rodiče vyzvednou.

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky