Roční vzdělávání

V tomto školním roce nás bude po celý rok provázet skřítek MEDOVNÍČEK

 s programem

“ POZNÁVÁME  ZÁHADNÝ  SVĚT  SE  SKŘÍTKEM  MEDOVNÍČKEM“

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky