Po Velikonocích jsme se věnovali dopravě a dopravním značkám. Děti si procvičili barvy, hledali jsme nejzajímavější barvu auta, u značek jsme si zopakovali geometrické tvary, vysvětlili si jejich význam. Děti si začínají všímat značek i na procházkách.

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky