ŘÍJEN, MĚSÍC ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

Denní řád u dvouletých dětí je velmi podobný tomu u dětí starších, jen je třeba počítat s více časem na jednotlivé činnosti. Není vhodné se pevně držet časového rozmezí (některé aktivity jsou pro děti atraktivnější, tak se u nich zdržíme, a naopak), ale určitě dodržujeme posloupnost částí režimu, aby děti časem sami věděly, co následuje.

REŽIM DNE U SLUNÍČEK

 • příchod dětí do třídy, hraní si u stolečku, na koberci, v kuchyňce,…

 • komunitní kruh, pohybová chvilka

 • hygiena, svačinka

 • hlavní vzdělávací aktivity

 • pobyt venku

 • hygiena, oběd

 • odpočinek, hygiena, svačinka

 • rozcházení se dětí domů, hry u stolečků, na koberci, v kuchyňce,…


ZÁŘÍ,MĚSÍC ADAPTACE

Vstupem dítěte do mateřské školy čeká na rodinu období adaptace, období to není vůbec jednoduché, a u každého dítěte probíhá jinak, proto jsem Vám sepsala pár všeobecných rad, které by mohly adaptaci usnadnit.

 • děti na školku připravujeme hezkým vyprávěním o ní, nikdy nestrašíme (např. ve školce ti nikdo pomáhat nebude, co by na to řekla paní učitelka)

 • děti zvykáme na pobyt ve školce postupně, pro začátek není vhodná celodenní docházka

 • loučení s dětmi zbytečně neprodlužujte

 • loučíme se pozitivně (přijdu pro tebe po obědě a zajdeme na zmrzlinu, těším se) nikoli bude mi smutno, budeš mi chybět

 • dodržujte slíbený čas příchodu (po obědě, po spaní, nepoužívejte: přijdu brzo)

Období adaptace může trvat až 8 týdnů, pokud dítě onemocní nebo chodí do školky nepravidelně, adaptace se prodlužuje.

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky