DEN ZEMĚ

Den Země ( jsme kvůli nepříznivého počasí ) oslavili s  dětmi dopoledne v MŠ. Společně jsme  si prošli celou mateřskou školu a ve všech třídách byla pro děti připravena stanoviště s různými úkoly. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko na své papírové medaile.  Za splnění všech úkolů pak děti ve třídě čekala sladká odměna . Celé dopoledne si děti užily,  byly šikovné a všechny úkoly zvládly.  Moc se jim to líbilo!

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky