VESELÁ „HALLOWEENSKÁ“ DÝNĚ

Celý týden jsme si s dětmi povídali o dýni. Děti dýni pozorovaly a zkoumaly lupou, porovnávaly velkou x malou, počítaly, skládaly z několika částí, opakovaly barvičky, malovaly , naučily se o  dýni říkanku a  seznámily se s novými pojmy -nahoře (na) x dole (pod) .Dýni jsme pak všichni společně vydlabávali a proměnili v krásnou , veselou „Halloweenskou“ . Podívejte se, jak byly děti šikovné.
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky