Děti si s paní učitelkou Ivou povídali o svátku Všech zesnulých, o Dušičkách. Navštívili jsme proto vítkovický hřbitov, zakoupili svíčky a šli jsme zasvítit. Cestou jsme si všímali věcí, které nás zajímaly, paní učitelky na vše odpověděly. Chovali jsme se vzorně, přesně tak, jak se máme chovat na hřbitově – tiše a s úctou.

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky