Projekt Šablony pro MŠ

Projekt MŠ Adamusova, Ostrava, Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

 

 

Projekt MŠ Adamusova, Ostrava, Šablony pro MŠ a ZŠ I

Období: od 1.1. 2023 – 31.12. 2025
Projekt je zaměřen na toto využití:
1. Školní asistent MŠ – personální podpora
Finanční prostředky umožňují zaměstnat pracovníka na pozici školního asistenta MŠ.
Školní asistent je personální podpora, pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.
Dále se z prostředků nakupují hračky, učební pomůcky a výtvarný materiál.
2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ

Projekt Šablony pro MŠ

 

 

Projekt Šablony pro MŠ III

Období: 1.1. 2021 – 31.12. 2022

Projekt je zaměřen na toto využití:

1. Chůva – personální podpora

Finanační prostředky umožňují zaměstnat pracovníka na pozici chůvy.

Chůva je personální podporou, pomáhá pedagogickému pracovníkovi s

péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Dále se z prostředků nakupují hračky, učební pomůcky, výtvarný materiál

Pro třídu dvouletých dětí.

2. Projektový den ve výuce – vedený pedagogem MŠ a odborníkem z praxe

Období: 1.1. 2019 – 31.12. 2020

Projekt je zaměřen na toto využití:

1. Chůva – personální podpora

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků

3. Využití ICT ve vzdělávání

Ad.1)

Finanční prostředky umožňují zaměstnání pracovníka na pozici chůvy.

Chůva je personální podporou, pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Dále se z prostředků nakupují hračky, učební pomůcky , výtvarný materiál pro třídu dvouletých dětí.

Ad.2)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického vzdělávání a nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Vzdělávání probíhá formou absolvování akreditovaných vzdělávacích programů .

Ad3)

Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s využitím ICT. Pro skupinu 10 dětí jsme zakoupili 10 tabletů a interaktivní programy . Vzdělávání probíhá napříč všemi vzdělávacími oblastmi , je vhodným doplněním dalších činností. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Projekt šablony

Doba projektu: od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Z projektu se financuje pracovní pozice chůvy. Chůva pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Dále se z šablony financují akreditované vzdělávací programy DVPP pro pedagogické pracovníky.

Pořizují se hračky, učební pomůcky a výtvarný materiál pro třídu s dvouletými dětmi.

EU
projekt EU

Projektové aktivity  jsou zaměřeny především  na  vzájemné učení škol a pedagogů v oblasti čtenářské  pregramotnosti.

Doba projektu je od  1. 1. 2017 do 31. 12. 20.

Hlavní záměr projektu:

 • Problém uchopení klíčových kompetencí v pedagogické praxi
 • Klíčové kompetence – pregramotnost jako cíl vzdělávání
 • Konkretizace výchovně – vzdělávacích cílů
 • Řešení provázání klíčových kompetencí  výchovně vzdělávacích cílů, cílů a obsahů tematických celků, plánů….

Cíle projektu

 • Vytvoření platformy pro pedagogy, kde by mohli předávat „ příklady dobré praxe“

ostatním pedagogům  z podpořených mateřských škol

 • Umožnit profesní i osobnostní rozvoj MŠ
 • Vytváření portfolií pedagogů pod vedením supervizora, mentora, garanta
 • Praktické řešení problematiky cílů vzdělávání
 • Vytváření materiálů pro žáky se SVP
 • Vytvoření webové platformy pro sdílení příkladů dobré praxe

Hlavní aktivity projektu

 • Společné odborné diskuse, předávání zkušeností dobré praxe
 • Osobnostní rozvoj pod dohledem odborníka a kouče   / zejména mentora/
 • Záznamy / portfolio/, podpůrné materiály, metodické listy….
 • Přístup na  web. projektu prostřednictvím kterého bude zajištěna diseminace inovativních postupů
EU
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky