Projekty EU

Projekt Šablony pro MŠ

Projekt šablony

Doba projektu: od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Z projektu se financuje pracovní pozice chůvy. Chůva pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Dále se z šablony financují akreditované vzdělávací programy DVPP pro pedagogické pracovníky.

Pořizují se hračky, učební pomůcky a výtvarný materiál pro třídu s dvouletými dětmi.

EU
projekt EU

Projektové aktivity  jsou zaměřeny především  na  vzájemné učení škol a pedagogů v oblasti čtenářské  pregramotnosti.

Doba projektu je od  1. 1. 2017 do 31. 12. 20.

Hlavní záměr projektu:

 • Problém uchopení klíčových kompetencí v pedagogické praxi
 • Klíčové kompetence – pregramotnost jako cíl vzdělávání
 • Konkretizace výchovně – vzdělávacích cílů
 • Řešení provázání klíčových kompetencí  výchovně vzdělávacích cílů, cílů a obsahů tematických celků, plánů….

Cíle projektu

 • Vytvoření platformy pro pedagogy, kde by mohli předávat „ příklady dobré praxe“

ostatním pedagogům  z podpořených mateřských škol

 • Umožnit profesní i osobnostní rozvoj MŠ
 • Vytváření portfolií pedagogů pod vedením supervizora, mentora, garanta
 • Praktické řešení problematiky cílů vzdělávání
 • Vytváření materiálů pro žáky se SVP
 • Vytvoření webové platformy pro sdílení příkladů dobré praxe

Hlavní aktivity projektu

 • Společné odborné diskuse, předávání zkušeností dobré praxe
 • Osobnostní rozvoj pod dohledem odborníka a kouče   / zejména mentora/
 • Záznamy / portfolio/, podpůrné materiály, metodické listy….
 • Přístup na  web. projektu prostřednictvím kterého bude zajištěna diseminace inovativních postupů
EU
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky