PROVOZ  MŠ OD 10.5. – bližší informace najdete:

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/provoz_m%C5%A1_od_10.5.pdf

     výše úplaty za květen činí 390,- Kč

 

Prázdninový provoz – bližší informace najdete:

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/pr%C3%A1zdniny.pdf

Zápis pro školní rok 2021/2022 – bližší informace najdete:

Zápis 2021/2022

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/Z%C3%81PIS_2021_2022.pdf

 Žádost o přijetí Adamusova

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/%C5%BD%C3%A1dost_o_p%C5%99ijet%C3%AD_A_2021.pdf

 

Přehled o úplatě za duben – bližší informace najdete:

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/p%C5%99ehled%20o%20%C3%BAplat%C4%9B%20web.pdf

 

POZOR ZMĚNA

Obědy se vydávají od 11:00 – 11:15

 

Nabízíme volná místa – více informací

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/volne_mista.pdf

VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – bližší informace najdete:

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/uplata_2020_2021.pdf

 

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Lyžařský a plavecký kurz
Spolupracujeme s dětskou mensou
Maximální počet dětí na třídě - 24 dětí
Rozmanité akce s rodiči
Jsme zapojeni do programu skutečně zdravá škola
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky