ZAVŘENO OD 19.3. DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3. 2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.3. 2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.3.2020 do odvolání.

Kontakty na ředitelky těchto školek:

MŠ F. Formana: 777 079 918, 596 711 804, Bc. Martina Raková

MŠ Za Školou: 602 511 622 Mgr. Věra Miklušová

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy Vám potvrdíme ve dnech 19. – 20.3.2020 v dově od 8:00 – 11:00 na sekretariátu školy v budově Adamusova.

V následujících dnech můžete dohodnout jiný termín na e-mail:   sekretariat@msadamusova.cz, mob. 774 788 677

ÚPLATA BŘEZEN 2020

Ředitelka mateřské školy stanovuje měsíční výši úplaty z důvodu přerušení provozu od 19. března za předškolní celodenní vzdělávání 200,- Kč.

Po telefonické domluvě je možné realizovat vrácení přeplatku.

v Ostravě 20. března 2020     Jana Švédová, ředitelka školy

 

 

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Lyžařský a plavecký kurz
Spolupracujeme s dětskou mensou
Maximální počet dětí na třídě - 24 dětí
Rozmanité akce s rodiči
Jsme zapojeni do programu skutečně zdravá škola
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky