VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – bližší informace najdete:

záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: Úplata 2020/2021

VYÚČTOVÁNÍ – bližší informace najdete:

záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: Vyúčtování

Prázdninový provoz – bližší informace najdete:

záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: Prázdninový provoz

Podrobný přehled o úplatě za předškolní vzdělávání najdete:

záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: Přehled o úplatě

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno od 25.5.2020 na webových stránkách

Děti přijaté na MŠ Adamusova: záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: Rozhodnutí o přijetí A (www.msadamusova.cz)

Děti přijaté na odloučené pracoviště MŠ Klegova: záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – poodrážka: Rozhodnutí o přijetí K (www.msklegova.cz)

OBNOVENÍ PROVOZU OD 25.5. 2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude provoz obnoven od 25.5. 2020. Bližší informace v záložce ,, pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: otevření MŠ – provozní podmínky , čestné prohlášení znovuotevření

 

 

 

 

 

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Lyžařský a plavecký kurz
Spolupracujeme s dětskou mensou
Maximální počet dětí na třídě - 24 dětí
Rozmanité akce s rodiči
Jsme zapojeni do programu skutečně zdravá škola
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky