VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/%C3%BAplata2021_2022.pdf

VÝŠE ÚPLATY NA SRPEN 2021

http://msadamusova.cz/_dokumenty/%C3%BAplata_srpen_2021.pdf

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH OD 1.9. 2021

http://msadamusova.cz/_dokumenty/info%20web%20%C4%8Derven.pdf

VARIABILNÍ SYMBOLY DĚTÍ PŘIJATÝCH OD 1.9. 2021

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/variabiln%C3%AD%20symboly%20Adamusova.pdf

Nabízíme volná místa – více informací

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/volne_mista.pdf

 

PROVOZ  MŠ OD 10.5. – bližší informace najdete:

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/provoz_m%C5%A1_od_10.5.pdf

 

Prázdninový provoz – bližší informace najdete:

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/pr%C3%A1zdniny.pd

 

POZOR ZMĚNA

Obědy se vydávají od 11:00 – 11:15

 

VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – bližší informace najdete:

http://www.msadamusova.cz/_dokumenty/uplata_2020_2021.pdf

 

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Lyžařský a plavecký kurz
Spolupracujeme s dětskou mensou
Maximální počet dětí na třídě - 24 dětí
Rozmanité akce s rodiči
Jsme zapojeni do programu skutečně zdravá škola
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky