Vážení rodiče,

opět máte možnost přihlásit své dítě do ZUŠ L. Janáčka, která spolupracuje s naší MŠ.

Učitelka ze ZUŠ vyzvedává děti u nás ve školce a odvádí do pobočky ZUŠ v ZŠ u Haldy, kde  si po skončení výuky své děti vyzvednete…

Bližší informace najdete na nástěnkách tříd v MŠ nebo u paní učitelek.

Pokyny k platbě za přijaté děti k 1.9. 2020 – více informací

záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka – Platby nové děti Adamusova (1. list pokyny, 2.list variabilní symboly)

kdo byl přijat do MŠ Klegova informace jsou na www.msklegova.cz

Nabízíme volná místa – více informací

záložka ,,pro rodiče“ -pododrážka – volná místa

FOTOGALERII PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU, KTERÝ PROBÍHÁ V MŠ KLEGOVA, NALEZNETE NÍŽE V ODKAZU

odkaz: LÉTO VE ŠKOLCE

VÝŠE ÚPLATY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – bližší informace najdete:

záložka ,,pro rodiče“ – aktuality – pododrážka: Úplata 2020/2021

 

 

 

 

 

 

Dětem nabízíme

Kvalitní vzdělávací program
Zařazení dětí na třídu podle věku
Lyžařský a plavecký kurz
Spolupracujeme s dětskou mensou
Maximální počet dětí na třídě - 24 dětí
Rozmanité akce s rodiči
Jsme zapojeni do programu skutečně zdravá škola
Návštěvy kulturních a vzdělávacích programů
Provozní doba od 6:00 do 16:30 hodin
Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky