OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Omlouvání dětí  se řídí školním řádem.

Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit jeho nepřítomnost osobně třídní učitelce

nebo telefonicky vedoucí jídelny (vždy od 8:00 hod. na tel.: 596 712 742 nebo 777 886 770).

Pokud je dítě (ne)plánovaně nepřítomné, pak je zákonný zástupce povinen NAHLÁSIT I JEHO DOCHÁZKU.

Děti se odhlašují/nahlašují VŽDY den předem do 11:30 hod.!

První den neplánované nepřítomnosti dítěte (mimo pondělí) si může zákonný zástupce převzít oběd v kuchyni, a to v 11:15 hod. do vlastních přinesených nádob.
Vždy v pondělí se stravné vykazuje podle skutečné docházky v 8:20 hod.

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky