INSPIRACE PRO DLOUHÉ CHVILKY

 

VIPky - | Databáze knih

MOJE KNÍŽKA

Už nevíte co vymyslet za aktivitu pro svého broučka, který pořád otravuje? Vyberte si (nejlépe dítě samo) oblíbenou knížku (doporučuji hodně obrázkovou). Najděte klidný koutek, zachumlejte se mezi polštářky do teplé dečky. Samozřejmě vemte sebou i mazlíčka Méďu nebo panenku, taky jsou zvědaví.

1. Co je – odkud se bere knížka?

 • Zeptejte se dítěte zda to ví. Nechte dítě povídat, pomáhejte mu otázkami abyste se dostali k tomu např., že je z papíru, který se musí svázat do knihy; papír je vyroben v továrně ze dřeva (smrkového); dřeva rostou v lese v podobě stromů; musí se pokácet. Protože stromy jsou důležité pro náš život, musíme s papírem šetřit abychom nevykáceli celé lesy. Proto s knihou zacházíme jako se vzácnosti: saháme na ni pouze čistýma rukama, správně obracíme listy (předveďte dětem jak), nekrčíme, netrháme a nekreslíme do knihy.

2. Co je v knížce?

 • Text – někdo vymyslel a napsal příběh; Autor (představte ho) – vymyslel název knihy (přečtěte ho)
 • Obrázky – někdo je namaloval (ilustrátor – představte ho), prohlédněte si pár ilustrací

3. Vyberte si text

 • Pomalu a výrazně čtěte, nechte doznít. Pak poproste dítě, aby se pokusilo zopakovat to, co jste četli. Můžete mu pomáhat otázkami. Pohrajte si s textem, např. „vymysli jiný začátek“, „jiný konec příběhu“, „vlož do textu nové postavy, popiš je“. Vymýšlejte rýmy, vytleskávejte slova, určujte hlásku na začátku i na konci slova.

4. Práce s obrázkem

 • Popis obrázku, co vidíš, vyjmenuj (podstatná jména), jaké jsou obrázky (přídavná jména).
 • Počet a pořadí kolik je… (orientace v řadě)
 • Barvy – vyjmenuj které vidíš, jaké jiné barvy znáš?
 • Tvary, velikost, porovnávání
 • Orientace v prostoru a rovině (kde je? – nahoře, uprostřed, vpravo, vlevo, atd.)
 • Orientace v čase – co asi bylo dřív, co asi bude, vyjmenuj pojmy dnes, včera, zítra spojené s činností, dny v týdnu
 • Procvičení paměti – zakrýt obrázek (otázky – kde byl…?, kdo byl červený…?, kolik bylo…?, co bylo kulaté…?)
 • Hádanky – popište nějaký předmět z obrázku, „na co myslím?“, „co/kdo to je?“ – střídejte se s dítětem

5. Zazpívejte si

 • Ať na obrázku dítě najde věc, o které zná píseň. Píseň doprovázejte pohybem těla, případně rytmickými pomůckami

6. Nakresli obrázek

 • Toho, co se ti nejvíce líbilo. Nezapomeňte ho vložit do složky, kterou pak přinesete do MŠ

Veďte děti k lásce a úctě ke knihám.

V každé knížce je ukryto nejen poznání, ale především krásné chvilky, které prožijete se svými dětmi. Knihy jsou jako vzácné perly, sbírejte je a navlékejte společně na nit. Tak svým dětem můžete dát do života ten nejvzácnější náhrdelník z perel, krásy, umění a vědění.

 

Tak to nám ale pěkně uběhl čas. A teď je na čase se trochu rozhýbat. Co takhle si pustit hudbu a zaskotačit si?

 

Ještě jednou, kdo nemá můj e-mail, tak přikládám zde – adriklimkova@seznam.cz

 

 

 

Tyden.cz | Objevy roku 2019? Magická bobule i výjimečná sněženka

JARO,VÍTEJ!  

(Distanční výuka)

 

Sedím pod třešní a pozoruji malé, bílé, křehké květiny – sněženky, které nádherně kvetou, i když jsou ještě mrazivé noci. Je to kouzlo i síla přírody, která nám chce říct, že po tvrdé zimě přijde životodárné jaro. Na blankytném nebi bude hřát sluníčko. Vystavte svoji tvář léčivým paprskům slunce, nechte se pohladit jarním vánkem.

 • Ukažte svým dětem první jarní květiny,pojmenujete a vemte si kytičku sedmikrásek domů. Pozorujte je pod lupou, počítejte okvětní lístky, vylisuje si je, začněte dělat herbář. Prohlédněte si i jiné jarní květiny v encyklopediích, povídejte si o vnímaných jevech.
 • Učte své děti vnímat sílu přírody např. pokusem s fazolkami na mokré vatě – pozorujte, co se děje. Procvičte si přitom počítání fazolek (dej stejně, více, méně, o…více, o… méně, kolik?). Nebo s cibulkou vloženou do vázy uvázanou kolem hrdla sklenice plné vody (budou růst kořeny a lístky). Utrhněte si větvičku zlatého deště a přinést ji do tepla domova – pozorujte změny!
 • Naslouchejte zpěvu ptáků, kteří si staví svá hnízda. Pojmenujete je, popište, povídejte si o jejich životě. Pozorujte přitom i stromy- určujte druhy, porovnávejte velikost, výšku, vzdálenost, vpravo- vlevo, (orientaci v prostoru i v rovině)
 • Zazpívejte si třeba,, Travička zelená“ a udělejte si ,,muzikantskou rodinu“ s vařečkami, pokličkami, lžícemi, … nebo si přitom zacvičte ,,hru na tělo“
 • Vemte si s sebou míč a proběhněte se po mladé travičce před barákem. Zaskákejte si na skákacími panáčkovi, projeďte se na koloběžce nebo kole.
 • Nakreslete, namaluje obrázek jara nebo procvičuje stříhání a nalepte vhodné obrázky jako koláž. Vymodeluje si z plastelíny nebo těsta šnečky, žížaly, motýlky- pojmenujete je a vymýšlejte si o nich příběh. Ať povídají děti!
 • Pozorujte první broučky, včelky, povídejte si o jejich životě, přečtěte dětem tematickou pohádku, příběh (Brouk Pytlík, Ferda mravenec, Včelka Mája, Broučci). Ať děti zopakují o čem jste četli.
 • Jaro je obdobím nového života, rodí se mláďata (doporučuji znovu zhlédnout video na našich stránkách ,,Jaro na dvorečku“). Zahrajte si didakt.hru ,,Na farmu“: ,,Čaruji, čaruji teď ,ať jsou tady samé……(ovečky) hned! „Nejdříve si pojmenujete tatínka (beran), maminku (ovce) a mláďátka (jehně) a pak můžete mluvit pouze řečí toho zvířete (bééé). Zahrajte si na zvířecí školu (děti dobře znají) ,,zpívejte píseň např. Skákal pes v zvířecí řeči (béé,bé…)

Veďte děti k lásce k přírodě, jste pro ně velkým vzorem!

Příroda je moudrá a tak jako po mrazivé zimě přišlo laskavé jaro, tak pro nás po ošklivé viróze s covidem určitě nastane období znovuzrození. Chce to věřit a vydržet!

Zdravím vás, moje květinky!

Paní učitelka Adriana.

 

 

 

 

 

!!!DISTANČNÍ VÝUKA!!!

Vzhledem k nařízení vlády jsou od 1.3. 2021 do 21.3. 2021 MŠ uzavřeny.

Po dobu uzavření MŠ využijte následujících odkazů a námětů pro rozvoj jednotlivých složek vzdělávání:

1. Rozvoj zrakového rozlišování

vyhledávání rozdílů mezi obrázky

https://decko.ceskatelevize.cz/smoulove/najdi-rozdily-smoulove

https://cz.pinterest.com/pin/251357222930754006/

obrázkové čtení- dítě doplňuje slova do pohádky pomocí obrázků, které jsou v příběhu vyznačeny https://www.google.com/search?q=obr%C3%A1zkov%C3%A9+%C4%8Dten%C3%AD&tbm=isch&client=firefox-b-d&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwisofuxq4zvAhVTw4UKHVgeC8cQrNwCKAF6BQgBEPQB&biw=1349&bih=644

co do řady nepatří – dítě si prohlédne obrázky a zakroužkuje/škrtne/vybarví ten, který do řady nepatří https://cz.pinterest.com/pin/786089309939335604/

skládání puzzle

2. Rozvoj sluchového rozlišování

určování první hlásky ve slovech – rodič řekne slovo a dítě určí, na jakou hlásku slovo začíná / opačný postup – rodič řekne hlásku a dítě vyjmenuje slova, která začínají na zadanou hlásku

rozklad slov na slabiky– společně s dítětem vytleskáváme slova na slabiky, dítě určí počet slabik

rýmy– říkáme slova, která se rýmují či ne a dítě určuje, zda se jedná o rým

3. Rozvoj předčtenářských dovedností

Opis krátkého slova – slovo napište na papír formátu alespoň A4 velkými tiskacími písmeny. Nechte dítě, ať si samo svým způsobem písmena opíše. Prohlédněte si spolu slovo, pojmenujte s dítětem písmena, rozložte slovo na slabiky, nechte dítě spočítat písmena. Můžete také určit 1. hlásku ve slově. Můžete spolu zkusit vymyslet rým na dané slovo.

Modelování písmen – napište dítěti velké tiskací písmeno na papír (ať je písmeno velké alespoň jako formát A6 nebo A5). – dítě může písmeno vymodelovat z plasteliny

Opis písmen do mouky – do pekáče nebo hlubokého plechu nasypejte mouku a nechte dítě podle předlohy prstem opsat zadané písmeno/ kreslit prstem obrázky.

4. Rozvoj myšlenkových operací

Třídění do skupin podle společného znaku – Nechte dítě, ať rozdělí např. plyšové hračky podle druhu – pejsky, medvídky, králíčky apod. na jednu hromádku. Obměnou mohou být další kritéria – stejná barva hraček, stejný tvar např. lego dílků apod.

Seřazování – Nechejte dítě, aby seřadilo např. plyšáky podle velikosti – od nejmenších po největší a poté naopak. Využít můžete také špejle nebo běžné předměty, které máte doma – např. aby dítě před odchodem z domu seřadilo boty rodičů a sourozenců podle velikosti a určilo největší a nejmenší.

Porovnávání – Dítě může porovnávat předměty podle velikosti, délky, počtu.

5. Rozvoj logického myšlení

Hádanky – vymyslete jednoduché hádanky – vyberte si jednoduchý předmět, krátce jej popište. Hádanky nemusí být veršované. Nechte dítě, aby poté vymyslelo hádanku vám.

K čemu slouží – ukažte dítěti předměty, které používáte v domácnosti, na zahradě, na chalupě apod. např. při vaření, při úklidu… Nechte dítě, ať vám vysvětlí, k čemu slouží.

6.Rozvoj tvořivosti, představivosti

Kreslení, modelování, stříhání, malování barvami

http://vytvarne-namety.cz/index.php/92-rocni-obdobi/jaro/945-pruhovany-hmyz

7. Rozvoj řeči

jazykolamy 

Strč prst skrz krk.

Královna Klára na klavír hrála.

Šel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek,

Pštros s pštrošicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.

Zvíře zařve, zvíře zavře.

Máma má málo máku.

Náš pan kaplan v kapli plakal.

Kotě v bytě hbitě motá nitě.

rýmy

Rýmovačky naší Kačky | Albatrosmedia.cz

8. Předmatematická gramotnost

Počítání – nechte dítě ať spočítá vybrané předměty – např. všechny plyšové medvídky, všechna auta z autodráhy, všechny talíře u oběda apod.

Porovnávání počtu- rozdělte předměty do dvou hromádek, nechte dítě, aby spočítalo předměty v každé hromádce zvlášť a poté určilo, kde je více a kde je méně. (Dítě si může po spočítání hromádky počet znázornit na prstech) – hromádky tvořte tak, aby v každé nebylo více než  předmětů.

Stejný počet – Nechte dítě, aby nejprve spočítalo počet teček, poté má vybarvit právě tolik obrázků v řadě.

Není třeba využít pracovní list. Dítěti zadejte počet teček, které má na papír nakreslit, poté zvolte/nechte zvolí dítě typ obrázků, který nakreslí na zadaný počet.

How gradient jigsaw puzzles became popular in the coronavirus pandemic - Vox

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky