Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy

Stručný přehled toho, co by měl zvládat každý předškolák

 

1. Psychomotorický rozvoj

schopnost koncentrace
pravidelný režim

2. Hrubá motorika

poskoky na jedné noze, skákání „panáka“, překážková dráha, školka, házení míčem o zeď, skákání přes gumu, běh – slalom…
hry (na sochy, škatulata…)
schopnost relaxace (i s relaxační hudbou)

3. Jemná motorika

hodně kreslit
práce s papírem (mačkání, trhání, stříhání…)
korálky, mozaiky, práce s dětskými nástroji

4. Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání

zrakové – vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle…, rozlišování obrázků, Kimova hra…
sluchové – rozeznávat slabiky (slyšet, co je na začátku, na konci, uprostřed slova), vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou, …
předčíselné pojmy – méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřazovat čísla k předmětům či obrázkům
rozvoj řeči – zopakovat dvanáctislabičný verš, seřadit obrázky podle děje, umět popsat byt, pokoj…, dechová cvičení (čichání, nafukování, vtahování vzduchu…)
orientace v čase a prostoru – včera, dnes, zítra, adresa, datum narození…
znát – co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře, v létě…

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Procvičování grafomotoriky

https://www.uceni-v-pohode.cz/procvicovani-grafomotoriky/

 

Rozvoj prostorového vnímání

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-prostoroveho-vnimani/

 

Zrakové rozlišování

https://www.uceni-v-pohode.cz/zrakove-rozlisovani/

 

Sluchové rozlišování

https://www.uceni-v-pohode.cz/sluchove-rozlisovani/

 

Rozvoj myšlení a řeči

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-mysleni-a-reci/

 

Rozvoj matematických dovedností

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-matematickych-dovednosti/

 

Časové rozlišování

https://www.uceni-v-pohode.cz/casove-rozlisovani/

 

Rozvoj koncentrace a pozornosti

https://www.uceni-v-pohode.cz/rozvoj-koncentrace-pozornosti/

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky