Firma Servisbal Obaly s.r.o. nám poskytla v roce 2019 finanční dar ve výši 10 000,- Kč.

Finanční dar byl použit na nákup interaktivních programů, které se využívají při práci s interaktivní tabulí a dotykovým displejem.

Firma Servisbal Obaly s.r.o. nám poskytla v roce 2018 finanční dar ve výši 10 000,- Kč.

Finanční dar byl použit na nákup hraček a učebních pomůcek.

Firma Servisbal Obaly s.r.o. nám poskytla v roce 2017 finanční dar ve výši 10 000,- Kč.

Finanční dar byl použit na nákup hraček a učebních pomůcek.

Statutární město Ostrava

nám na základě naši žádosti poskytlo v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč na realizaci projektu „Tvoříme, bavíme a učíme se společně

Ostrava

Použití: nákup materiálu, stavebnic, deskových her, knih, didaktických a vzdělávacích pomůcek
Zpracovatel projektu: Zdeňka Ševčíková
Cíl projektu: Cílem projektu je prohloubit dobrou spolupráci mezi školou a rodinou a při realizaci volnočasových aktivit zlepšit materiální zajištění akcí.
Kladnou spolupráci s rodiči škola posilovala při realizací akcí:
Babička a dědečak do školky, Týden čtení, předčítání před spaním – aktivity spojené s projektem Česko čte dětem
Workshopy zaměřené ke Dni země
Besídky pro maminky
Oslava MDD na školní zahradě
Deskohrátky na školní zahradě
Zažít Ostravu jinak – sousedské slavnosti
Podzimní tvoření pro chytré hlavičky

Statutární město Ostrava

nám na základě naši žádosti poskytlo v roce 2016 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30 000,- Kč na realizaci projektu „SPOLEČNĚ TVOŘÍME + HÝBEME SE

Použití: nákup balančních drah a keramického materiálu
Zpracovatel projektu: Jana Švédová – ředitelka
Cíl projektu: Cílem projektu je zlepšit zázemí pro rozvoj talentu, kreativity a zručnosti.
Zlepšit podmínky pro realizaci pohybových a sportovních aktivit uvnitř budovy i v prostoru zahrady. Posílit kladný vztah k pohybovým aktivitám a sportu. Rozvíjet kladnou spolupráci s rodiči. Posílit fair play cítění. A to vše v souladu s naším školním vzdělávacím programem.

Statutární město Ostrava

nám na základě naši žádosti poskytlo v roce 2015 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30 000,- Kč na realizaci projektu „TECHNICKÉ MYŠLENÍ + ZRUČNOST

Použití: nákup konstruktivních stavebnic, roto stavebnic, motorických pomůcek, výtvarného materiálu
Zpracovatel projektu: Jana Švédová, ředitelka
Cíl projektu: Cílem projektu je zlepšit zázemí pro rozvoj technického myšlení a manuální zručnosti. Vytvořit základy technických dovedností u dětí předškolního věku. Projektem reagujeme na současný stav dnešní doby. Děti ztrácejí manuální zručnost, mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti.

NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL a.s.

Poskytl naší mateřské škole v roce 2015 příspěvek ve výši 147 000,- Kč na realizaci projektu VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA.
Za přidělené prostředky jsme pořídili na naše i odloučené pracoviště venkovní balanční lanové prvky a sportovní náčiní.
Statutární město Ostrava nám na základě naší žádosti poskytlo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000,- Kč na realizaci projektu

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky