DOPRAVA – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

-dva týdny jsme si společně s dětmi povídali o dopravě. Poznávali a určovali dopravní prostředky, seznámili se s významem a funkcí semaforu, přechodu pro chodce apod. Děti si vyzkoušely i interaktivní tabuli ( procvičili jsme si barvičky, počítání a pojmy nahoru i dolů )

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky