Základní umělecká škola Leoše Janáčka nabízí dětem předškolního věku zajímavou možnost rozvoje v rámci kolektivního předmětu „Přípravná hudební výchova (PHV)“

Děti se v něm hravou formou začínají seznamovat se základy hudby pomoci zpěvu, pohybových aktivit a hry na jednoduché nástroje.

Výuka probíhá na pobočce ZUŠ –  ZŠ U Haldy. Děti jsou z naší MŠ odvedeny pedagogickým pracovníkem na místo, kde probíhá výuka a po skončení výuky se je rodiče vyzvednou.

Odloučené pracoviště Klegova 4Navštívit stránky